Artur Król

Artur Król urodził się w 1930 roku w rodzinie drobnych przedsiębiorców. Ojciec, Piotr Król, prowadził tartak w rodzinnej miejscowości – Krasnym Potockim, w powiecie nowosądeckim. W czasie II wojny światowej rodzina zdecydowała się pomóc swym żydowskim sąsiadom, rodzinie Steinlaufów, których ukrywano od 1942 do 1945 roku.

Po wojnie Artur Król ukończył Liceum Mechaniczne i w 1952 zdał maturę. Następnie pracował przez rok w zakładach produkujących tabor szynowy „Konstal” w Chorzowie. Po roku pracy przeniósł się do Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w1981 roku.

Zajmował się działalnością społeczną w radzie osiedla Wólki w Nowym Sączu. Za swoją działalność kilkukrotnie odznaczony przez Radę Miasta Nowy Sącz oraz prezesa Rady Ministrów.

W lutym 1989 roku wraz z rodzicami został odznaczony medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za pomoc w ukrywaniu rodziny Steinlauf.