Bożena Lutczyn z d. Kubiczek

Bożena Lutczyn, z domu Kubiczek, urodziła się w 1925 roku. Ojciec, Mieczysław Kubiczek, trudnił się rysowaniem planów miasta w magistracie Miasta Krakowa. Matka, Maria Kubiczek, zajmowała się utrzymaniem domu.

W czasie wojny Bożena Kubiczek roznosiła podrabiane dokumenty przygotowywane przez jej brata. Od 1941 cała rodzina zdecydowała się na ukrywanie Żyda – Jana Wolfa, który dzięki pomocy Kubiczków przeżył do końca wojny.

Po wojnie, za namową brata, Bożena postanowiła wyemigrować z Polski. W Niemczech poznała męża – Pawła Lutczyna i urodziła syna Edwarda. Następnie postanowiła wrócić do kraju, gdzie rozpoczęła naukę śpiewu. Śpiewała w Piwnicy pod Baranami, a także malowała obrazy. W latach 90. rozpoczęła studia na Papieskiej Akademii Teologicznej.