Janina Rościszewska

Doktor Janina Rościszewska-Krawczyk urodziła się w czerwcu 1932 roku w Kielcach. Do 1939 roku mieszkała wraz z rodzicami, Lechem i Janiną, przy ul. Kremerowskiej w Krakowie. Na początku II wojny światowej rodzina Rościszewskich przeniosła się do Będkowic, gdzie w czasie wojny udzielali schronienia osobom poszukiwanym przez Niemców.

Wśród ukrywanych znalazły się osoby pochodzenia żydowskiego: rodzina Bierzyńskich, Paweł Wagner, dwóch panów Eichorn, dwie panie Bergruin, pani Rederowa oraz matka z dziewczynką o nazwisku Dukat z d. Schreberg.

Po wojnie Janina Rościszewska skończyła szkołę Gospodarczą w Krakowie, gdzie w 1951 roku zdała maturę. Po nieudanej próbie dostania się na studia medyczne rozpoczęła naukę w dwuletniej szkole felczerskiej. To pozwoliło jej na podjęcie pracy w pogotowiu w Krakowie. Dwa lata później została przyjęta na drugi rok studiów medycznych we Wrocławiu, skąd po  semestrze nauki przeniosła się do Krakowa.  Po ukończeniu studiów pracowała między innymi w szpitalu Narutowicza w Krakowie, gdzie skończyła specjalizację pediatry oraz jako ordynator oddziału pediatrii w szpitalu w Proszowicach.

Na początku lat 80. XX wieku zaangażowała się w działalność Solidarności. Pod koniec swojej pracy zawodowej wyjechała do pracy w szpitalu polowym podczas wojny domowej w Kosowie.

Publicystka, autorka książki Rodzina Roztańskich.

Odznaczona w kwietniu 1990 roku medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, za pomoc w ukrywaniu Żydów w czasie II wojny światowej.