Maria Rudzka z d. Niewolak

Maria Rudzka, z domu Niewolak, urodziła się 31 stycznia 1930 r. w Dobczycach, gdzie mieszkała przy ulicy Podgórskiej. Po wojnie ukończyła liceum hodowlano-rolnicze i wyszła za mąż za, poznanego podczas nauki w liceum, Józefa Rudzkiego. W 1990 roku otrzymała medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata za pomoc w ukrywaniu piątki Żydów.