Mieczysław Konieczny

Mieczysław Konieczny urodził się 5 lipca 1925 roku. W czasie II wojny światowej wraz z rodzeństwem pomagał swoim rodzicom, Maciejowi i Mariannie, w ukrywaniu Żydów.  Jego  rodzice prowadzili duże gospodarstwo we wsi Dzierążnia, w gminie Działoszyce, a ojciec dodatkowo sprawował urząd sołtysa.

Od listopada 1942 do stycznia 1945 roku rodzina Koniecznych ukrywała 9 osób: Lolę Olmer z d. Ikowicz, Sydneya Olmera, Tonię Krystal z d. Olmer, Lenarta Olmer, Borysa Ikowicza, Manie Laufer, Morysa Laufer, Zeliga Frenkiela oraz Aszera Rafałowicza. W tym celu przygotowano dwie kryjówki: jedną pod podłogą domu mieszkalnego, drugą pod podłogą zabudowań gospodarczych.

W wyniku sąsiedzkiego donosu w 1943 roku w gospodarstwie Koniecznych Niemcy przeprowadzili rewizję, która nie ujawniła kryjówek i ukrytych w nich  Żydów.

Po wojnie rodzina Koniecznych utrzymywała serdeczne kontakty z osobami uratowanymi, przebywającymi za granicą.

Tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w czerwcu 1990 roku otrzymał Maciej, Marianna, Mieczysław, Piotr i Honorata Konieczni.