Stefania Wilkosz – Filo

Stefania Filo-Wilkosz urodziła się w 1924 roku w miejscowości Grobla, w powiecie bocheńskim. Była najstarsza z trójki rodzeństwa, wychowywanego w czasie wojny przez mamę Barbarę.

Należała do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, a podczas wojny działała w konspiracji.

Edukację rozpoczęła w Grobli, gdzie chodziła do szkoły podstawowej. Po wojnie wyjechała do Krakowa, gdzie zdała maturę. Po ukończeniu szkoły podjęła pracę na stanowisku księgowej w miejskim handlu detalicznym, a później Domu Mody. Przepracowała tam 11 lat. W 1987 roku otrzymała medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, a w 2010 roku wstąpiła do stowarzyszenia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.