Teresa-Rena Dietrich z d. Bobrowska

Teresa-Rena Dietrich, z domu Bobrowska, urodziła się 3 grudnia 1927 roku w Krakowie, gdzie mieszkała z rodzicami Julianem i Heleną oraz trójką rodzeństwa: Marysią, Haliną i Janem.

Tuż po wybuchu wojny ojciec Teresy został aresztowany przez Niemców, a później osadzony w KL Auschwitz, gdzie zmarł. Brat Jan, po zaangażowaniu się w działalność AK,  rzadko przebywał w domu.

Helena Bobrowska, wraz z córkami, w czasie okupacji udzieliły pomocy dawnym sąsiadom – żydowskiej rodzinie Steinfeld. W szczególności Rachel Liberman z domu Steinfeld, której po ucieczce z transportu do KL Auschwitz umożliwiły – przy pomocy „Żegoty” – wyjazd  z Polski do Palestyny. Dodatkowo, od stycznia 1945 roku do zakończenia wojny, rodzina Teresy pomagała Zeewowi Steinfeld oraz Paulowi Schaferowi, którym udało się uciec z marszu śmierci.