Witold Stolarczyk

Ksiądz Witold Stolarczyk urodził się 16 maja 1920 roku w Dąbrowicy, w powiecie jędrzejowskim. Pochodzi z rodziny rolniczej, jego brat został delegowany przez rodziców do zajmowania się gospodarstwem, natomiast on miał zdobywać wykształcenie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego. Przebywał w wielu probostwach, ostatecznie osiadł w Łanach Wielkich, gdzie pełnił posługę aż do wieku emerytalnego. Medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata otrzymał w 1995 r. wraz ze swoimi rodzicami, którzy w czasie wojny udzielili schronienia polsko-żydowskiej rodzinie Pankowskich.